Čo potrebujete vedieť o veku vašich pneumatík?

2021-03-19

Chronologický vek ktorejkoľvek pneumatiky nájdete na bočnici pneumatiky preskúmaním znakov za symbolom „BODKA“. Posledné štyri čísla označujú dátum výroby pneumatiky na najbližší týždeň. Prvé dve z týchto štyroch čísel označujú týždeň výroby (ktorý sa pohybuje od „01“ do „53“). Posledné dve čísla označujú rok výroby (napr. Pneumatika s informáciou „DOT XXXXXXX1411“ bola vyrobená v 14. týždni roku 2011).


U pneumatík vyrobených pred rokom 2000 označujú dátum výroby tri číslice namiesto štyroch. Na začiatku 90. rokov tiež spoločnosť Mohool pridala na koniec reťazca znakov trojuholník („), aby odlíšila pneumatiku vyrobenú v 90. rokoch od predchádzajúcich desaťročí (napr. Pneumatiku s informáciou„ DOT “ XXXXXXX141 - bolo vyrobené v 14. týždni roku 1991).

Odporúčame:
Všetky pneumatiky (vrátane rezervných), ktoré boli vyrobené pred viac ako desiatimi rokmi, by mali byť vymenené za nové pneumatiky, aj keď sa ich vonkajší vzhľad zdá byť použiteľný a ak hĺbka dezénu nemusí dosiahnuť minimálnu hĺbku opotrebenia.
Ďalšie:NIE