Spôsob skladovania duše z motocykla

2021-06-23

Predĺžiť životnosťduša motocykla, je veľmi dôležitý správny spôsob skladovania.
1. Theduša motocyklacelého balenia by mala byť umiestnená zvisle na policu a vnútorná trubica, ktorá bola umiestnená na dlhší čas, by sa mala pravidelne otáčať, aby sa zmenila poloha jej uloženia, aby sa zabránilo deformácii vnútornej trubice.
2. Keď saduša motocyklaje skladovaná, vnútorná trubica by mala byť skladovaná v dávkach podľa času výroby alebo skladovania, najskôr dovnútra, najskôr von a použitá v danom poradí.
3. Vnútorná trubica by mala byť uložená v suchom sklade, vyhýbať sa slnku a dažďu a nemala by byť nadmerne vetraná. Veľkokapacitný sklad duše by mal byť vybavený teplomerom a vlhkomerom. Teplota vnútornej trubice by mala byť regulovaná medzi -10 stupňov a 30 stupňov a relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť 50% až 80%.
4. Keď saduša motocyklaa okraj sú nainštalované a uložené spolu, mala by byť vnútorná trubica mierne nafúknutá, aby vnútorná trubica vydržala určitý tlak.